Författararkiv: Johanna

Vindel River LIFE

Vindel River LIFE har varit ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Ume/Vindelälvens fiskeråd, Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet pågick 2010 till och med oktober 2015 med syftet att återställa hårt flottningspåverkade biflöden till Vindelälven för att få tillbaka en mer varierad vattenmiljö som gynnar växter och djur. Sammanlagt har 66 kilometer forssträcka i 26 biflöden inom Vindelälvssystemets Natura 2000-områden restaurerats.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Levande Laxälvar och kungligt besök

Flera av projektdeltagarna deltog och bidrog till konferensen Levande Laxälvar som har pågått under den här veckan (18-20/8). Hans majestät Konungen öppnade konferensen och deltog under den första dagens seminarier och under andra dagens exkursion längs Lögdeälven. Projektledaren Johanna Gardeström höll en längre presentation under konferensens första dag. Hon berättade om restaureringsarbetet inom Vindel River LIFE och om vilka resultat vi har sett såhär långt.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det årlige nasjonale restaureringsseminaret i Oslo

Den 18:e november presenterade Johanna projektets arbete på det ”årlige nasjonale restaureringsseminaret”, arrangerat av Miljødirektoratet, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), och Norsk Vannforening i Oslo. Detta tvådagars seminarium fungerar som ett forum för nätverkande där kunskap och erfarenheterna inom restaurering utbyts. De flesta deltagarna var norrmän men förutom vår projektledare Johanna var även Tom Buijse från projektet REFORM, finansierat av EUs 7:e ramprogram, inbjuden för att ge ett internationellt perspektiv på restaurering.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vindel River LIFE avslutar med en stor konferens om vattendragsrestaurering

Projektet har minst 2 månader kvar men redan i slutet på förra månaden hade vi vår avslutande projektkonferens. Detta tre-dagars event tog plats i Lycksele den 22-24 september och mer än 100 personer deltog från 10 länder (Sverige, Norge, Finland, Lettland, Tjeckien, Slovenien, Irland, England, Skottland och USA). Det blev en otroligt lyckad konferens med över 30 utmärkta presentationer och postrar från bland andra praktiker, forskare, tjänstemän och intresseorganisationer.Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ännu ett bevis på att vi har lyckats

Som en del av den årliga nationella laxövervakningen har Länsstyrelsen i Västerbotten utfört elfisken i Vindelälven. Till vår stora glädje har man hittat 1-årig lax i den nedre delen av Giertsbäcken, alltså samma biflöde som vår finske vän Jari tidigare har mailat om (Se här). Nu håller vi tummarna att de hittar fiskvägen förbi kraftverket och leker på våra nyrestaurerade sträckor!Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett bevis på att vi har lyckats

Idag fick jag ett mail av Jari. Han och hans fiskekompanjoner hör av sig lite nu och då. Alltid med glada hejarop till det arbete vi höll på med i en bäck de brukar besöka,  men också med nyfikna frågor om vad mer som ska göras i bäcken. När man jobbar med ett projekt som Vindel River LIFE så betyder det så otroligt mycket att få dessa mail!… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HaV är numer en av Vindel Rive LIFE:s projektdeltagare

I början på april beslutade EU att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska få ingå som projektdeltagare i Vindel River LIFE. Vi är väldigt tacksamma och glada över beslutet och hälsar HaV välkomna ombord! De kommer i huvudsak att ansvara för projektets slutkonferens, ‘Nya vatten blir som ”gamla”: en konferens om restaurering av vattendrag‘ som kommer att hållas i Lycksele (Lappland) den 22-24 september 2014.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya vatten blir som ”gamla”: en konferens om restaurering av vattendrag

Vindel River LIFE välkomnar er till:

Nya vatten blir som ”gamla”: en konferens om restaurering av vattendrag i Lycksele, Lappland, Sverige 22-24 September 2014

För mer information se konferenssidan.Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Natura 2000 film om oss!

EU kommissionen har gett kommunikationsbyrån Mostra uppdraget att producera ett antal filmer om olika Natura 2000 områden. I september kom de till Sverige och filmade oss och Donald Eriksson (Aurora Borealis Adventures) vid några biflöden och vid älven. Du kan se filmen här:

 

Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nationellt LIFE-möte i Vindeln

Den 8-9 oktober arrangerade Vindel River LIFE tillsammans med MOTH ett nationellt LIFE möte på hotell Forsen i Vindeln, Västerbotten. Totalt deltog 25 stycken projektledare och ekonomer från 10 olika LIFE-projekt. Syftet med dessa möten är att diskutera möjligheter och frågeställningar kring våra projekt och att samtidigt hålla vårt svenska LIFE-nätverk levande.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar