Författararkiv: Elisabet

“Fint för fisken” – ny artikel publicerad

I SCA:s tidning Din Skog nr 4 2012 finns en artikel om Vindel River LIFE och vårt arbete med att återskapa fiskens naturliga miljö och lekplatser. Kopiera länken och läs artikeln på sidorna 19-21: www.sca.com/Global/SCA Skog/Press och Publikationer/Din Skog/PDF/DINS1204låg.pdf… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Öringlek i radio

Daniel Holmqvist pratar LIFE-restaurering och öringlek i Radio Västerbotten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4181&artikel=5323614Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fortbildningsdag tillsammans med Naturskolan

I strålande solsken och -15 grader inleddes fortbildningsdagen den 29 oktober i Kronlund, Hällnäs. Lärare från Vindelns och Lycksele kommun hade samlats för en dag med teori och praktik runt rinnande vatten, Vindelälven och Vindel River LIFE. Från vår sida deltog Elisabet Carlborg och Daniel Holmqvist, som båda berättade om projektet, samt Lina Polvi, forskare på Umeå universitet som berättade om vattendragets ekologi och geomorfologi.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vinter i våra bäckar

Nu är arbetet i våra bäckar slut för denna säsong. Det har fungerat bra och vi ser med spänning fram emot nästa års restaureringar.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lyckad exkursion för styr- och referensgruppen

Den 4 oktober samlades referensgruppen för avnämare och projektets styrgrupp i Vindeln för en gemensam exkursion till restaurerade områden i Hjuksån, en å där en majoritet av de olika restaureringsmetoderna som vi använder oss av i
projektet har eller planeras att användas; avancerad restaurering (action C.1), dammrivning (action C.2), lekbottenåterställning (action C.3) och habitatrestaurering (action C.4).… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Möte för svenska LIFE-projekt i Ystad

UC4LIFE och Life-Sand ordnade ett möte för svenska Life-projekt 2-3 oktober. Totalt var 14 ekonomer och projektledare från sex olika projekt närvarande. Fokus låg på att dela erfarenheter och lösa administrativa och tekniska problem som uppstått inom projekten. Mötet avslutades med besök på några trevliga projektområden på Österlen (se bild nedan).… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Plattformsmöte i Ringsted, Danmark

Det årliga plattformsmötet hölls den 17-18 september i Ringsted i närheten av Köpenhamn. Projektledaren Elisabet och ekonomiskt ansvariga Marie deltog från Vindel River LIFE. På programmet stod ny LIFE-information från EU, ekonomisk diskussion och en och en halv dag med fältbesök, till tre olika danska LIFE-projekt:”LIFE Holmegards Mose“, “LIFE Overdrev II” (bild nedan) och det redan avslutade “Reflow”.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tjänst som postdoktor i bäckrestaureringsekologi

Tjänsten hör till Vindel River LIFE och är på två år. Huvuduppgiften blir att analysera effekter på strandvegetationen efter en avancerad form av vattendragsrestaurering i strömsträckor, samt att jämföra dessa med effekter i strömsträckor som restaurerats på ett mer traditionellt sätt. En liten studie av utterns reaktion på restaureringen kommer också att ingå.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vindel River LIFE samarbetar med Naturskolan i Umeå

28-29 augusti hade Naturskolan i Umeå tillsammans med forskaren Lina Polvi-Pilgrim (Umu) verksamhet för femteklassare i Lycksele med omnejd. Linas uppgift var att, tillsammans med barnen, undersöka hur ett vattendrag fungerar med hjälp av en hembyggd vattenränna, vatten, sand, sten och pinnar. Se hur det såg ut på bildserien nedan.

Senare i september kommer vi att ha ytterligare skolverksamhet tillsammans med Naturskolan, men denna gång för femteklassare i Vindeln med omnejd.Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fältarbete 2012

Årets restaureringsarbete har nu pågått i drygt två månader och allt går enligt planerna. Tre dammar i Beukabäcken och Sandsjödammen i Sågbäcken har åtgärdats (se bilder nedan). Lekbotten- och habitatrestaurering har gjorts i Akersbäcken, Ribbikbäcken (se bilder nedan), Vormbäcken, Månsträskån och Ruskträskbäcken. Arbete pågår även i Lill-Åman nedströms Kvarnåsen.

Restaureringsarbetet beräknas fortsätta så länge vädret tillåter i höst.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar