Språk:

Fältarbete 2012

Årets restaureringsarbete har nu pågått i drygt två månader och allt går enligt planerna. Tre dammar i Beukabäcken och Sandsjödammen i Sågbäcken har åtgärdats (se bilder nedan). Lekbotten- och habitatrestaurering har gjorts i Akersbäcken, Ribbikbäcken (se bilder nedan), Vormbäcken, Månsträskån och Ruskträskbäcken. Arbete pågår även i Lill-Åman nedströms Kvarnåsen.

Restaureringsarbetet beräknas fortsätta så länge vädret tillåter i höst. Sannolikt kommer man att hinna med ytterligare dammrestaurering i Nackbäcken och Hjuksån samt vattendragsåterställningar i delar av Gargån, Lill-Åman, Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Nackbäckens övre delar och Åman.

Till vänster syns Stenträskdammen i Beukabäcken. På högra bilden har hela fördämningen,
inklusive fundamenten, tagits bort. Foto: Daniel Jonsson

 

Ribbikbäcken före och efter restaurering. Foto Daniel Jonsson

1 comment to Fältarbete 2012

Lämna ett svar till Mauritz Avbryt svar

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>