Språk:

Kick-off möte

Den 2 december hade vi ett kick-off seminarium på hotell Uman i Umeå. Inbjudan deltagare var intressenter från kommunerna, Länsstyrelsen, Fiskeriverket och intresserade företag. Projektledningen presenterade det övergripande projektet, förberedande arbete, gjorda restaureringar och framtida restaureringsprojekt. Håkan Gustafsson från Luleå tekniska universitet höll en presentation om det förberedande modelleringsarbete. Det gjordes för att få vägledning om hur block och stenar bör placeras för att få så stor effekt som möjligt. För mer information om denna studie titta under Resultat. Lovisa Lind presenterade förstudien som gjordes under sommaren 2010, där data (hydrologi och geomorfologi) samlades in före restaureringsinsatserna. Vi fick väldigt bra respons och det verkar finnas intresse i att det anordnas en organiserad fältresa. Det känns verkligen jättekul att projektet är igång!

1 comment to Kick-off möte

  • Matte V.Spöland

    Hej Johanna! äntligen ett riktigt intressant projekt, kommer att följa det med intresse och lycka till med allt.

Kommentera

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>