Språk:

LIFE-möte på Koster

 

Den 2-3 maj deltog Johanna och Marie Kårebrand i ett informellt LIFE möte anordnat av det svenska LIFE-projektet GRACE på Kosteröarna, Strömstad. Andra mötesdeltagare var representanter från de svenska LIFE-projekten MIA och MIRDINEC. Vi delade erfarenheter angående vissa ekonomiska och organisatoriska frågor. Dessutom fick vi möjligheten att åka runt och titta på några av GRACEs restaureringsobjekt i Kosterområdet.  Vi vill rikta ett stort tack till Fanny och Bengt för initiativet och för ett väldigt trevligt möte!

Mötesdeltagarna på en båttur runt Kosteröarna

Visning av ett av GRACE-projektets restaurerade områden

Kommentera

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>