Språk:

Filmer

 

En film om Vindelälven-Natura 2000

 
print screen film

 

En film om restaureringsarbetet inom Vindel River LIFE

 

En film om öringlek i biflödena

 

En film där öringen leker på en av våra restaurerade lekbottnar

(filmen är externt producerad)

lekpar till film

 

Presentation av Projektet på konferens i Wien

 johanna Wien