Språk:

Projektdeltagare

Huvudsökande är Umeå universitet

Övriga stödmottagare är Vindelälvens fiskeråd , Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten
new logos beneficiaries inkl HaV