Språk:

Dammrivning

Följande dammar, som alla hindrar fiskvandring och spridning av vattenorganismer ska avlägsnas, helt eller delvis.