Förstudie

För att kunna bedöma den ekologiska effekten av den avancerade restaureringen i demonstrationsområdena gjordes en förstudie under sommaren 2010 och delvis 2011, det vill säga innan den avancerade restaureringen hade inletts. En uppföljande studie gjordes efter restaureringen 2011. De bearbetade resultaten visar vilka hydro-geologiska förändringar som restaureringen orsakar och om det kan man snart läsa i en artikel som kommer att publiceras i Ecology & Society.

Datainsamlingen utfördes i en fors i vart och ett av de 10 demonstrationsområdena och i 10 referensområden. Referensområdena har tidigare restaurerats med traditionella metoder och ligger uppströms i samma biflöde som respektive demonstrationsområde eller i ett närbeläget biflöde i samma avrinningsområde. Parametrarna som mättes var strömhastighet, djup, substratstorlek, strandkantens längd och det gjordes även en visuell uppskattning av biflödets karaktär. Dessutom utfördes det en elfiskestudie i alla berörda områden för att kunna uppskatta mängden lax, stensimpa, öring och bäcknejonöga.

Mätningarna utfördes i juli 2010 då vattenflödet var medelhögt och i augusti då flödet var lågt. Ett fåtal mätningar som inte hanns med 2010 gjordes istället under 2011. Uppföljningsstudierna gjordes under sensommaren.

Strömhastighet
Strömhastighet mättes i tio tvärsnittsprofiler jämt fördelade i varje demonstrations- och referenssträcka. Mätningarna utfördes 60 cm under vattenytan i fem vertikaler längs varje profil, så totalt vid 50 punkter inom varje försökssträcka.

Bredden på bäcken mättes också där profilen lades (totala profilens längd) så att bäckens medelbredd (m) kunde beräknas.

Vattenföring
Vattenföringen mättes i en tvärsnittsprofil ovanför ett smalt område med relativt homogen botten. Inledningsvis mättes djupet och bredden på tvärsnittsprofilen för att kunna beräkna dess area. Därefter mättes strömhastigheten i 7-11 vertikala mätningar inom profilen. Area (m2) x strömhastigheten (m/s) ger vattenföringen (m3/s).

Vid mätning av vattenföring följer man samma procedur som vid strömhastighetsmätningarna med den skillnaden att endast en profil läggs ut och denna profil kan ha ett varierande antal vertikaler, mellan sju och elva stycken. Det är lämpligt att hitta ett område där vattendraget är så smalt som möjligt och där botten är så homogen som möjligt, det vill säga inte är rik på block och andra hinder. Ofta kan sådana platser hittas under broar eller dammar i de fall sådana finns i närheten av försökslokalerna. Den exakta platsen för mätningen markeras upp med blå färg för att enklare hitta tillbaka till samma utgångspunkt. Även vattennivån markeras med färg på lämpligt ställe för att kunna jämföra skillnaden mellan medel- och lågvattenföring.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.