Språk:

Databas

Grunddata från studier gjorda i demonstrationsbäckarna:

Vatten
Hydrologi
Vattentemperatur
Vattentryck

Vattenkemi 2015

Elfisken
Totalantal
Abmobäcken demo ref
Beukabäcken demo ref
Falåströmsbäcken demo Västibäcken ref
Mattjokksbäcken demo ref
Mösupbäcken demo ref
Olsbäcken demo ref
Rågobäcken demo ref

Lekbottnar
Substratdjup
Ytsubstrat
Flödeshastighet

Kärlväxter

beskrivning av växtsamhället i strandzonen

Artlista växter

Växthusexperiment, Sarneel et al 2016 JVS