Språk:

Översiktskarta

Våra restaureringsområden är biflöden till Vindelälven. Vindelälven är i sig en biflod till Umeåälven och rinner igenom Västerbottenslän, från södra delen av Arjeplogs kommun i nordväst, till Vännäs kommun ca 25 km från Bottenhavet. Allt som allt är den 453 km lång.