Språk:

Demonstration

I demonstrationsområdena görs en avancerad restaurering vid vilken stora block, grov ved och sediment från omkringliggande marker ska placeras i fåran. Berörda områden visas på kartan nedan.