Språk:

Bästa praxis

I bästa praxis-områdena ska det material som togs bort från biflödena under timmerflottningen återföras från strandkanterna till fårorna. Berörda områden visas på kartan nedan.