Flottning i VindelälvenFlottning innebär att transportera timmer på vattendrag. Det var från 1800-talets början och fram till 1960-talet det dominerande sättet att transportera timmer från inlandskogarna till kusten där sågverken och massafabrikerna oftast låg. I Vindelälven startade den storskaliga timmerflottningen omkring 1850 och älven blev tillsammans med Umeälven allmän flottled 1889. Under slutet av 1800-talet påbörjades fler och större arbeten för att underlätta flottningen. Orsaken var en starkt expanderande skogsindustri vilket resulterade i större skogsavverkningar och därmed ökad timmerflottning.  Förutom att flottledsnätet expanderade och blev längre, utfördes flottledsarbeten med att räta ut och smalna av vattendragen genom att uppföra olika ledarmar (stenkistor) och virkesbommar. Speciellt efter huvudflottledernas, d.v.s. huvudälvarnas,  forsavnitt uppfördes olika ledarmar för att leda virket i rätt riktning och undvika att stora timmerbrötar uppstod, vilka var både kostsamma och farliga att avlägsna.  Efter biflödena – biflottlederna – uppfördes framförallt flottningsdammar, timmerrännor och olika ledarmar. De små biflödena bottenrensades dessutom på träd och sten. Denna utveckling var speciellt märkbar mellan 1900-1950 då ökade timmervolymerna och stigande arbetskostnader ställde allt större krav på att effektivisera flottningen.

Schaktmaskin rensar vattendraget på sten

Schaktmaskin rensar vattendraget på sten

Allt eftersom ny teknologi blev tillgänglig introducerades den i flottningsarbetet. Under 1920- och 30-talet började större motordrivna lyftkranar att användas och under samma tid nyttjades alltmer motorvarpbåtar för att bogsera och skynda på flottningen efter sjöar och lugnvattendrag. Fler ledarmar anlades efter både huvud- och biflottleder och vattendragen rensades mer effektivt, inte minst under 1950-talet då bandtraktorer började användas i flottledsarbetet. Efter biflottlederna anlades dessutom fler flottningsdammar och de befintliga förbättrades med ny teknik.  Vid 1950-talets början användes ca 1600km av Vindelälven och dess biflöden till flottning men redan då trappades verksamheten  ner på grund av effektivare marktransporter. Flottningsverksamheten i Vindelälven avvecklades successivt i början av 1960-talet och avslutades helt 1976.Här kan du läsa mer om flottningen i Vindelälven: Tyvärr kan man inte ladda ner artiklarna just nu. Vi ska fixa detta inom kort.

Törnlund and Östlund 2002

Törnlund 2006. SEHR

Törnlund 2006b

Törnlund and Östlund 2006

Törnlund 2010

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.