Natura 2000 film om oss!

EU kommissionen har gett kommunikationsbyrån Mostra uppdraget att producera ett antal filmer om olika Natura 2000 områden. I september kom de till Sverige och filmade oss och Donald Eriksson (Aurora Borealis Adventures) vid några biflöden och vid älven. Du kan se filmen här:

 

Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God Jul och Gott Nytt År önskar vi som jobbar inom Vindel River LIFE!

Read more
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Möte med referensgruppen

Den 19 december hölls årets referensgruppsmöte där årets projektarbete gicks igenom, frågor besvarades och tips och erfarenheter delades.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrgruppsmöte

Den 11 december hölls årets i sista styrgruppsmöte, följt av möte för den vetenskapliga referensgruppen. En genomgång av sommarens fältarbeten stod i fokus. De största arealerna som restaurerades under sommaren 2013 återfinns i Giertsbäcken som ligger just öster om Sorsele. I bildarkivet finns bilder från detta arbete. Ett ämne som diskuterades flitigt på mötet HaV:s eventuella deltagande i projektet.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nationellt LIFE-möte i Vindeln

Den 8-9 oktober arrangerade Vindel River LIFE tillsammans med MOTH ett nationellt LIFE möte på hotell Forsen i Vindeln, Västerbotten. Totalt deltog 25 stycken projektledare och ekonomer från 10 olika LIFE-projekt. Syftet med dessa möten är att diskutera möjligheter och frågeställningar kring våra projekt och att samtidigt hålla vårt svenska LIFE-nätverk levande.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Projektet presenterades i Wien

Den 11-13 september deltog Johanna i konferensen ”European River Restoration” i Wien (http://www.errconference.eu/). Konferensen arrangerades av ECRR (European Center for River Restoration), Life-projektet RESTORE, IRF (International River Foundation) och ICPDR (the International Commission for the Protection of the Danube River). Under första dagen höll Johanna i presentationen ”Adding large structures to improve habitat health”, där en del resultat från arbetet med de s.k.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VR LIFE med Naturskolan i Sorsele och Arjeplog

Den 22-23 augusti var det återigen dags för Naturskolan att utbilda femteklassare och lärare som en del av vårt projekt. Det var den andra träffen av tre för femteklassarna och temat för eleverna var växter vid älven, samt på vilket sätt vattnet formar landskapet.

Den 23 augusti var det halv studiedag för skolpersonal i Sorsele och Arjeplog och förutom lärare från tätorterna deltog lärare från Blattnicksele och Ammarnäs.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök av vår monitor

Vår monitor från EU (Astrale), Inga Racinska, besökte oss den 20-21 augusti. Vi fick då tillfälle att visa upp de senaste restaureringsarbetena utförda i bl.a. Joppträskbäcken och Giertsbäcken. Vi besökte även två bäckar där vi har ersatt flottledsdammar med forsar.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kolla in 360-bilder tagna före och efter restaurering!

En bild säger mer än 1000 ord..? Kanske det, men vanliga foton har också begränsningar. Vi finner det svårt att med hjälp av ett vanligt foto åskådliggöra den strukturella förändring som en restaureringsinsats innebär i ett vattendrag. För att förbättra bilden som demonstrationsverktyg har vi därför valt att visa 360-graders bilder tagna vid fyra lokaler som kommer att restaureraes under 2011-12.… Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop i Sorsele

Den 12-13 juni arrangerade Vindel River LIFE en workshop i Sorsele. Inbjudna var projektets arbetsledare och folk från länsstyrelsen och kommuner med tidigare erfarenhet av restaureringsarbete. Under de två dagarna besöktes en del områden som återställdes under 2012 och områden som man hade planerat att återställa under 2013. Vi besökte även en bäck som Länsstyrelsen i Västerbotten ska restaurera inom kort. … Read more

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar