Språk:

Bildgalleri

Lekbottenrestaurering

Restaurering av demonstrationsbäckar

Dammrestaurering

Mer restaureringsbilder

Fältsäsongen 2011

Fältsäsongen 2012

Fältsäsongen 2013 Foto: Daniel Jonsson och Marcus Stenman

Giertsbäcken 

Giertsbäcken forts.

Fältsäsongen 2014 – dammrivningar

Fältsäsongen 2014 – lekbottenrestaurering

Fältsäsongen 2014 – habitatrestaurering