Vormbäcken före restaurering

Vindel River LIFE har varit ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Ume/Vindelälvens fiskeråd, Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet pågick 2010 till och med oktober 2015 med syftet att återställa hårt flottningspåverkade biflöden till Vindelälven för att få tillbaka en mer varierad vattenmiljö som gynnar växter och djur. Sammanlagt har 66 kilometer forssträcka i 26 biflöden inom Vindelälvssystemets Natura 2000-områden restaurerats.

Levande Laxälvar och kungligt besök

Flera av projektdeltagarna deltog och bidrog till konferensen Levande Laxälvar som har pågått under den här veckan (18-20/8). Hans majestät Konungen öppnade konferensen och deltog under den första dagens seminarier och under andra dagens exkursion längs Lögdeälven.

Levande Laxälvar och kungligt besök
Levande Laxälvar och kungligt besök

Projektledaren Johanna Gardeström höll en längre presentation under konferensens första dag. Hon berättade om restaureringsarbetet inom Vindel River LIFE och om vilka resultat som har setts såhär långt.

Levande Laxälvar
Levande Laxälvar

Under den tredje dagen hade Vindel River LIFEs Daniel Holmqvist äran att hålla i en privat guidning för konungen i ett av de vattendrag där projektet har arbetat med att restaurera befintliga lekbottnar liksom med att konstruera nya. Daniel fick dessutom möjligheten att guida konungen på en väldigt lyckad fisketur.

Natura 2000-dagen firades med förskolebesök, teckning och målning

Den 21 maj firades Natura 2000-dagen över hela Europa. Vindel River LIFE firade dagen tillsammans med förskolebarn i Lycksele och Umeå. Där de hade intressanta diskussioner med 5-åringarna om vilka saker i vårt dagliga liv som är gjorda av trä, var virket kommer ifrån, hur det i dag transporteras från skogen till sågverket, och att man förut, innan vi hade vägar och lastbilar, använde bäckar och älvar för timmertransporten.

Natura 2000-dagen firades med förskolebesök, maskerade ungar
Maskerade ungar

Barnen fick fundera över hur de rensade kanalerna kunde ha påverkat fisken, såsom stensimpa och öring, och det pratades om det faktum att vi inte längre behöver använda vattenvägarna för timmertransporter och att vi därför försöker återställa dem så att insekter och fisk kan ha en chans att komma tillbaka till sina ursprungsområden.

Natura 2000-dagen firades med förskolebesök, Signe
Signe

De lärde sig också att vuxna har beslutat att vi i vissa delar av Europa måste ta extra god hand om miljön så att de och deras barn kan besöka och njuta av naturen även i framtiden och att de områdena kallas Natura 2000, och att Vindelälven är ett sådant område.

Barnen fick färglägga typisk vindelälvsfisk, och fjärilar som sedan blev till masker. Dagen blev mycket lyckad och både barn och vuxna lärde sig mycket av varandra.

Nätverksmöte kring projekt i Vindelälvsområdet

Den 12 mars arrangerade Vindel River LIFE ett möte med olika aktörer som driver eller planerar att driva projekt i Vindelälvsområdet. Syftet var att skapa ett nätverk där projektet delar med sig av vad vi alla håller på med eller har på gång framöver. Vindel River LIFE hoppas med detta hitta områden för fortsatt samarbete ”efter LIFE”. På mötet deltog projektteamet från Vindel River LIFE, forskare samt representanter från Vindelälven MAB, länsstyrelsen och Vindeln och Umeå kommuner.

Det årlige nasjonale restaureringsseminaret i Oslo

Den 18:e november presenterade Johanna projektets arbete på det ”årlige nasjonale restaureringsseminaret”, arrangerat av Miljødirektoratet, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), och Norsk Vannforening i Oslo.

Detta tvådagars seminarium fungerar som ett forum för nätverkande där kunskap och erfarenheterna inom restaurering utbyts. De flesta deltagarna var norrmän men förutom projektledaren Johanna var även Tom Buijse från projektet REFORM, finansierat av EUs 7:e ramprogram, inbjuden för att ge ett internationellt perspektiv på restaurering.

Årlige nasjonale restaureringsseminaret i Oslo
Det årlige nasjonale restaureringsseminaret i Oslo

Seminariedeltagarna fick även chansen att följa med ut på en väldigt intressant guidad tur längs delar av Hovinbäcken som tidigare legat helt under mark men som nu håller på att öppnas och ska rinna igenom delar av Oslo. Dagen avslutades med en fantastisk norsk ”juletallerken” på restaurang Lorry.

Tack Anders Iversen (Miljødirektoratet), Inger Staubo (Norsk Vannforening), Per Einar Faugli och Knut Aune Hoseth ( NVE) och övriga arrangörer för ett jättebra och trevligt möte!

Den övre delen av Åman

Projektet har minst 2 månader kvar men redan i slutet på förra månaden hölls den avslutande projektkonferensen. Detta tre-dagars event tog plats i Lycksele den 22-24 september och mer än 100 personer deltog från 10 länder (Sverige, Norge, Finland, Lettland, Tjeckien, Slovenien, Irland, England, Skottland och USA). Det blev en otroligt lyckad konferens med över 30 utmärkta presentationer och postrar från bland andra praktiker, forskare, tjänstemän och intresseorganisationer.

Andra LIFE-projekt som presenterade sitt arbete var MulkearLIFE från Irland (LIFE07 NAT/IRL/000342), LIVEDRAVA från Slovenien (LIFE11 NAT/SI/000882), UC4LIFE (LIFE10 NAT/SE/000046) och ReMiBar (LIFE10 NAT/SE/000045) från Sverige och RESTORE (LIFE09 INF/UK/000032) från Storbritannien.

Ännu ett bevis på att vi har lyckats

Som en del av den årliga nationella laxövervakningen har Länsstyrelsen i Västerbotten utfört elfisken i Vindelälven. Till vår stora glädje har man hittat 1-årig lax i den nedre delen av Giertsbäcken, alltså samma biflöde som den finske vännen Jari tidigare har mailat om. Nu håller vi tummarna att de hittar fiskvägen förbi kraftverket och leker på de nyrestaurerade sträckorna!

Baksjöbäcken under arbete

I början på april beslutade EU att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska få ingå som projektdeltagare i Vindel River LIFE. Projektet är väldigt tacksamma och glada över beslutet och hälsar HaV välkomna ombord! De kommer i huvudsak att ansvara för projektets slutkonferens, ‘Nya vatten blir som ”gamla”: en konferens om restaurering av vattendrag‘ som kommer att hållas i Lycksele (Lappland) den 22-24 september 2014.

Vormbäcken före restaurering

Den 8-9 oktober arrangerade Vindel River LIFE tillsammans med MOTH ett nationellt LIFE möte på hotell Forsen i Vindeln, Västerbotten. Totalt deltog 25 stycken projektledare och ekonomer från 10 olika LIFE-projekt. Syftet med dessa möten är att diskutera möjligheter och frågeställningar kring projekten och att samtidigt hålla det svenska LIFE-nätverket levande.

Först togs det en kort promenad längst Renforsen för att få en känsla av omgivningen och dess historia. Efter en riktig norrländsk paltlunch drog mötet igång. Många viktiga erfarenheter och förslag på lösningar delades under dagen och kvällen. Under andra dagen togs mötesdeltagarna ut på en fältresa till Storkvarnbäcken.

Daniel Holmqvist berättade om restaureringsarbetet som Vindel River LIFE har gjort där. Tyvärr var de stora öringarna för blyga för att visa upp sig på lekbottnarna, trots att det var mitt under lekperioden. Hans Gardfjäll berättade även om MOTHs arbete med att utveckla metoder för att övervaka terrestra naturtyper.

Vindel River LIFE och MOTH riktade ett stort tack till alla de som kom och gjorde mötet så givande, trevligt och intressant!

Vormbäcken

Den 11-13 september deltog Johanna i konferensen ”European River Restoration” i Wien. Konferensen arrangerades av ECRR (European Center for River Restoration), Life-projektet RESTORE, IRF (International River Foundation) och ICPDR (the International Commission for the Protection of the Danube River).

Under första dagen höll Johanna i presentationen ”Adding large structures to improve habitat health”, där en del resultat från arbetet med de s.k. demonstrationsåtgärderna (”super-restaurering”) inom Vindel River LIFE presenterades.

På konferensens andra dag togs deltagarna ut i fält till antingen biflödet Morava, Nationalparken Donau-Auen, eller till ett vattenkraftverk för att studera en fiskpassage-lösning.

Den övre delen av Åman efter restaurering

Den 22-23 augusti var det återigen dags för Naturskolan att utbilda femteklassare och lärare som en del av projektet. Det var den andra träffen av tre för femteklassarna och temat för eleverna var växter vid älven, samt på vilket sätt vattnet formar landskapet.

Den 23 augusti var det halv studiedag för skolpersonal i Sorsele och Arjeplog och förutom lärare från tätorterna deltog lärare från Blattnicksele och Ammarnäs. Eftermiddagen bestod i korthet av att den tekniska koordinatorn Daniel Holmqvist först beskrev projektet och Lina Polvi (Umeå universitet) berättade om hur naturliga processer formar landskapet och dess vegetation. Naturskolan visade en samling pedagogiska utomhusövningar kring temat vatten och dagen avslutades med en exkursion till den restaurerade Olsbäcken utanför Sorsele.

Femteklassare i Arjeplog samlade kring en vattenränna som används för att kunna visa kraften och förmågan hos vattnet för att forma landskapet. Lina Polvi berättade hur det fungerar.

Vormbäcken

En bild säger mer än 1000 ord..?

Kanske det, men vanliga foton har också sina begränsningar. Vi finner det svårt att med hjälp av ett vanligt foto åskådliggöra den strukturella förändring som en restaureringsinsats innebär i ett vattendrag. För att förbättra bilden som demonstrationsverktyg har vi därför valt att visa 360-graders bilder tagna vid fyra lokaler som restaurerades under 2011-12.

Vormbäcken FÖRE restaurering
Vormbäcken FÖRE restaurering
Vormbäcken EFTER restaurering
Vormbäcken EFTER restaurering
Den övre delen av Åman FÖRE restaurering
Den övre delen av Åman FÖRE restaurering
Den övre delen av Åman EFTER restaurering
Den övre delen av Åman EFTER restaurering

Fördelen med 360-graders bilder är att du kan göra en virtuell rundtur i 360˚vid våra bäckar och därmed få en bättre överblick över hur det ser ut i området. Passa på och kolla in 360-bilder tagna före och efter restaureringen nedan.

Den övre delen av Åman

Den 12-13 juni arrangerade Vindel River LIFE en workshop i Sorsele. Inbjudna var projektets arbetsledare och folk från länsstyrelsen och kommuner med tidigare erfarenhet av restaureringsarbete. Under de två dagarna besöktes en del områden som återställdes under 2012 och områden som man hade planerat att återställa under 2013.

Ett besök gjordes även vid en bäck som Länsstyrelsen i Västerbotten ska restaurera inom kort. Det lades stor vikt vid att diskutera olika restaureringslösningar. Mötet var väldigt uppskattat både från projektets och deltagarnas sida. Bilder från workshopen kommer inom kort!