Den övre delen av Åman efter restaurering

Om

Vindel River LIFE – Restaurering av biflöden till Vindelälven kombinerad med övervakning och utvärdering av ekologiska reaktioner inom arter och livsmiljöer (LIFE08 NAT/S/000266)

Vindel River LIFE var ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Ume/Vindelälvens Fiskeråd, Sveriges lantbruksuniversitet och efter ett beslut i april 2014 också Havs- och vattenmyndigheten. Den ursprungliga projekttiden var 2010-2014 men på grund av förlängning kom projektet att pågå till 31 oktober 2015.

Projektledning i Vindel River LIFE

Johanna Gardeström

Johanna Gardeström jobbar på Umeå universitet och var projektledare i Vindel River LIFE.

Hon är disputerad marin ekotoxikolog och har även forskat på bekämpningsmedels effekter i jordbruksbäckar.

Hon skötte den mesta projektledningen, koordinerar de olika stödmottagarnas arbete, var ansvarig för rapportering vid projektets olika faser och hade även ansvar för hemsidan.

Christer Nilsson

Christer Nilsson är professor i landskapsekologi vid Umeå universitet. Hans forskningsområden handlar om följder av klimatförändringar och restaurering på hydrologi och våtmarksvegetation och om hydrologiska förändringars hot mot den biologiska mångfalden.

Han analyserar naturen utifrån ett storskaligt perspektiv, och försöker förstå hur olika delar av landskapet hänger samman ekologiskt.

Han har stor erfarenhet av gränsöverskridande arbete från olika projekt vid NCEAS, ICSU och från olika EU-program. Han koordinerade arbetet och såg till att de olika delarna i projektet integreras.

Daniel Holmqvist

Daniel Holmqvist jobbar som fiskekonsulent på Vindelälvens fiskeråd. Han är främst inriktad på förvaltning av laxfiskar och restaurering av älvar.

Daniel var teknisk koordinator i Vindel River LIFE och var ansvarig för planering och koordinering av restaureringsarbetet i projektet.

 

Marie Kårebrand

Marie Kårebrand jobbar som ekonomiadministratör på Umeå universitet. Det är Marie som tog hand om räkenskaperna i Vindel River LIFE.