Vormbäcken före restaurering

Vindel River LIFE har varit ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Ume/Vindelälvens fiskeråd, Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet pågick 2010 till och med oktober 2015 med syftet att återställa hårt flottningspåverkade biflöden till Vindelälven för att få tillbaka en mer varierad vattenmiljö som gynnar växter och djur. Sammanlagt har 66 kilometer forssträcka i 26 biflöden inom Vindelälvssystemets Natura 2000-områden restaurerats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *