Den övre delen av Åman

Den 12-13 juni arrangerade Vindel River LIFE en workshop i Sorsele. Inbjudna var projektets arbetsledare och folk från länsstyrelsen och kommuner med tidigare erfarenhet av restaureringsarbete. Under de två dagarna besöktes en del områden som återställdes under 2012 och områden som man hade planerat att återställa under 2013.

Ett besök gjordes även vid en bäck som Länsstyrelsen i Västerbotten ska restaurera inom kort. Det lades stor vikt vid att diskutera olika restaureringslösningar. Mötet var väldigt uppskattat både från projektets och deltagarnas sida. Bilder från workshopen kommer inom kort!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *