Levande Laxälvar och kungligt besök

Flera av projektdeltagarna deltog och bidrog till konferensen Levande Laxälvar som har pågått under den här veckan (18-20/8). Hans majestät Konungen öppnade konferensen och deltog under den första dagens seminarier och under andra dagens exkursion längs Lögdeälven.

Levande Laxälvar och kungligt besök
Levande Laxälvar och kungligt besök

Projektledaren Johanna Gardeström höll en längre presentation under konferensens första dag. Hon berättade om restaureringsarbetet inom Vindel River LIFE och om vilka resultat som har setts såhär långt.

Levande Laxälvar
Levande Laxälvar

Under den tredje dagen hade Vindel River LIFEs Daniel Holmqvist äran att hålla i en privat guidning för konungen i ett av de vattendrag där projektet har arbetat med att restaurera befintliga lekbottnar liksom med att konstruera nya. Daniel fick dessutom möjligheten att guida konungen på en väldigt lyckad fisketur.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.